Utbildningsgaranti

Kvalitet

Vår produktavdelning ser till att hela tiden vara i framkant av den tekniska utvecklingen och arbetar kontinuerligt med att utveckla nya kurser utifrån marknadens indikationer och våra kunders behov.

Efter varje utbildningsinsats sker en utvärdering där olika aspekter av utbildningen bedöms, såsom lärarens kunskaper och förmåga att lära ut, kvaliteten på kursmaterialet samt helhetsintryck av kursen. 

Utvärderingarna sammanställs och avstämning sker alltid med kunden efter genomförd utbildning.

Vi har en mycket hög kundnöjdhet, men om det mot förmodan skulle visa sig att leveransen inte har motsvarat kundens krav på kvalitet, utfaller Informators utbildningsgaranti. Denna innebär att kunden utan kostnad, i samråd med kontakt på Informator erbjuds en ny kurs vid ett kommande tillfälle som passar!

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@informator.se eller 08-587 116 10.