C & C++

Informator C & C++ Gurus - Kjell H Carlsson, Jens Riboe & Anders Forsberg

Informator har ett mycket starkt kursutbud inom C och C++, hela vägen från grundkurs i C till rejäl fördjupning i de nya möjligheterna att göra effektiv och robust kod i de nya standarderna C++11/C++14. 

För inriktning mot specifika klassbibliotek finns en med mycket hands-on i C++ Standardbiblioteket, en kurs för Windowsutveckling med MFC och en kurs för systemprogrammering i Linux/Unix. Här finns också en snabb genväg till avancerat kunnande i C++ för den som har goda förkunskaper i Java.

Kurser inom C & C++

Applied Modern C++


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1233 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This is the course for experienced C++ programmers curious about the heavily extended C++11 Standard Library, and the design principles in the tradition of the STL and Boost Libraries - policy based design.

Läs mer

C-programmering - Grundkurs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T101 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

Läs mer

C++ Advanced Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T104 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This is the course for experienced C++ programmers with a need to expand their skills into a complete knowledge of the language and new ways to use it for stable, effective and well designed applications. The course is fully updated to the C++17 standard, and is platform and IDE independent.

Läs mer

C++ Basic Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T516 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This is the basic C++ course. You will have an introduction to all the basic parts of the quite extensive language C++ as in the latest standard. Course focus is on practical use of the language for typical situations, and design in an object oriented way. All theory is applied in hands-on labs where all produced code is platform independent. The course is also IDE independent.

Läs mer

C++ Deep Dive


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1813 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I denna C++ påbyggnadskurs för dig med tidigare erfarenhet så går vi igenom hur man utvecklar professionella C++ applikationer med hög tillförlitlighet som är återanvändbara, lätta att testa och lätta att vidareutveckla både av dig själv och av andra.

Du får också lära dig att behärskar de avancerade koncepten i C++ och hur du gör utvecklar effektiv kod med optimal minneshantering som kan exekvera på olika plattformar. Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar.

Läs mer

Linux Systems Programming


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1105 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

GPGPU-programmering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1828 Kursen genomförs på förfrågan

Kursen är framtagen för utvecklare som ville få grundläggande kunskapa inom programmering för GPU, samt hur de kan användas för att få bäst möjliga prestanda utav applikationer.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se