Specialiserad ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning specialiseringVåra specialiserade ledarskapsutbildningar är mer rollfokuserade än de grundläggande ledarskapskurserna och affärsmannaskap.

Ledarskapsutbildningarna har inga konkreta förkunskapskrav men riktar sig mot dig som tex. arbetar med HR-frågor, Change Management eller fokuserar på att få en organisation att jobba Agilt. 

Våra utbildningar inom Ledarskap hålls som öppna, schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och kan hållas i hela Sverige som företagsanpassad utbildning.

Kurser inom Ledarskap Specialisering

Att leda i svåra situationer


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M314 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Det finns många olika slags problem och många situationer som kan vara svåra för en chef. Det kan vara allt från privata problem som t ex en skilsmässa eller en allvarlig sjukdom som man inte bara kan skaka av sig, till att agera som ledare i förändringsprocesser. Vi ser också många ledare som har problem med hur dom skall hantera stress och konflikter. 

Läs mer

Conscious Leader - Ledarutvecklingsprogram


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1903 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Effektiv Stresshantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1805 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I den här utbildningen fokuserar vi på konkreta tekniker, verktyg och strategier för att ta kontroll över stressen. Med en lagom hög stressnivå blir vi mer effektiva, mer klartänkta och stärks både mentalt, fysiskt och hälsomässigt. Utbildningen innebär två dagars utbildning hos oss på Informator (eller via distans) samt individuellt utformade tips och råd via telefon efter avslutad utbildning.

Läs mer

Jobba Hjärnsmart


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1806 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

När vi jobbar hjärnsmart får vi tillgång till vår fulla kapacitet – vilket innebär att vi får rätt saker gjorda på kortare tid, och samtidigt tid och energi över till annat. I denna utbildning lär vi oss metoder och arbetssätt som, utifrån den senaste hjärnforskningen, skapar förutsättningar för hjärnan att prestera optimalt.

Läs mer
Intresseanmälan >

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer
Intresseanmälan >

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer
Intresseanmälan >

Denna tvådagarsutbildning i processledning ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du effektivt ska kunna planera, facilitera och dokumentera olika processer i mötesform.

Du får även öva på hela processen för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer

Leading SAFe® 4.6 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Skapa framgångsrika Agila team


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M909 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se