Grundläggande ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning grundläggandeSyftet med ledarskapsutbildning på denna nivå är att ge en god grundförståelse, överblicka och inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din ledarskapsutveckling.

Informators utbildningar hålls som öppna, schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och kan levereras som företagsanpassade utbildningar i hela Sverige.

 

Kurser inom Ledarskap Grundläggande

Coachande Ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M201 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Coachande ledarskap innebär förmågan att kunna kommunicera med och stötta medarbetarna, så att de växer som individer. Det betyder att du bör ha en klar bild av dig själv och din ledarstil. Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får möjlighet att utveckla på vår kurs Coachande ledarskap.

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom övningar och exempel, en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning och innehåller många praktiska övningar, reflektioner och diskussioner inom gruppen.

Läs mer

Från kollega till chef


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1902 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Ny som chef - bli en trygg ledare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M312 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Det praktiska ledarskapet är i fokus under denna utbildning och dagarna ger dig en verktygslåda för de olika situationerna som dyker upp i vardagen. 
Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, beslutsfattande och prioriteringar. Du kan sprida förtroende i ditt team genom trygghet och tydlighet i din roll och du kommer att öka effekten i ditt team. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.

Läs mer
Intresseanmälan >

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. 

Läs mer

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer

Skapa framgångsrika Agila team


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M909 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

DevOps for Management


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1715 Kursen genomförs på förfrågan

Utvecklande utvecklingssamtal


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1910 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se