Utbildning inom testdesign, testautomatisering och agil testning

Hos Informator hittar du ett stort utbud av utbildningar inom Test

Våra kurshållare är ackrediterade att hålla utbildningar inom ISTQB och du kan självklart även genomföra certifiering här. 

Kurser inom Test

ISTQB Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1720 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

After the training, successfully completed the ISTQB Foundation Certificate is an indication of personal skills testing. ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing is an international software testing qualification.

Läs mer

ISTQB Agile Tester - Foundation extension


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1721 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB and addresses the ISTQB Foundation Level Extension Syllabus - Agile Tester. 

The course includes exercises and practice exams to highlight key aspects of the syllabus and to help participants understand and practice the concepts and methods presented.

Läs mer

ISTQB Advanced - Software Test Manager


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1722 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy for the system being tested. Plan, schedule and track the tasks.

Describe and organise the necessary activities. Select, acquire and assign the adequate resources to the tasks. Select, organise and lead testing teams. Organise the communication between the members of the testing teams, and between the testing teams and all relevant stakeholders. Justify the decisions and provide adequate reporting information where applicable.

Läs mer

ISTQB Advanced -Test Analyst


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1723 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

The training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer

ISTQB Advanced - Technical Test Analyst


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1724 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

Te training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1839 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course prepares you to take ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certificate exam. The ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate Course is a three-day course developing the skills of a test automation engineer (TAE) in designing, developing, and maintaining test automation solutions.

 

Läs mer

Azure Solutions Architect-Design


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MSAZ-301 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Programming for testers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1728 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This three-day training program is directed at everyone who need a general and basic understanding of programming. The focus is on object-oriented programming and aims to give you an understanding of the basic building blocks that underlie all programming.

The education is mainly aimed at those who work with tests and quality assurance, but lack knowledge and understanding of the basics of programming.

Läs mer

Testautomatisering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1844 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. 

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska.

Läs mer

TDD – Testdriven utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1832 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Python

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course gives you a fast and effective introduction to Python v3, regardless if it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code.

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer

Python Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1817 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python.

Kursen börjar med en genomgång av de grundläggande aspekterna på Python. Vi går igenom några typiska användarfall som scriptning, objektorientering, wrapping med mera.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se