Kravhantering & Testmetodik

Här hittar du marknadens bredaste kursutbud för dig som vill utvecklas inom kravhantering och test. Utbildningarna hålls i våra lokaler som schemalagda kurser och kan även företagsanpassas hos oss eller hos er.

Förutom våra egna krav och test kurser erbjuder vi de internationellt gångbara certifieringarna inom IREB och ISTQB som rustar dig för framtida utmaningar. Det finns idag omkring en kvarts miljon ISTQB certifierade i världen vilket skapar en gemensam terminologi globalt inom test.

Kurser inom Test

ISTQB Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1720 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

After the training, successfully completed the ISTQB Foundation Certificate is an indication of personal skills testing. ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing is an international software testing qualification.

Läs mer

ISTQB Agile Tester - Foundation extension


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1721 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

ISTQB Agile Tester Foundation Certificate Course is a two-day course explaining the fundamentals of testing on agile projects. This course is accredited by ISTQB and addresses the ISTQB Foundation Level Extension Syllabus - Agile Tester. 

The course includes exercises and practice exams to highlight key aspects of the syllabus and to help participants understand and practice the concepts and methods presented.

Läs mer

ISTQB Advanced - Software Test Manager


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1722 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

The ISTQB Advanced Test Manager qualification training focuses on test estimation, planning, monitoring and control. Successful candidates can: Define the overall testing goals and strategy for the system being tested. Plan, schedule and track the tasks.

Describe and organise the necessary activities. Select, acquire and assign the adequate resources to the tasks. Select, organise and lead testing teams. Organise the communication between the members of the testing teams, and between the testing teams and all relevant stakeholders. Justify the decisions and provide adequate reporting information where applicable.

Läs mer

ISTQB Advanced -Test Analyst


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1723 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

The training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer

ISTQB Advanced - Technical Test Analyst


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1724 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course provides the delegate with the Necessary knowledge and skills to take the ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate exam.

Te training provides an understanding of the technical issues beyond the testing ISTQB foundation level, giving the participants' knowledge and skills required to become an Advanced Technical Test Analyst.

Läs mer

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1839 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This course prepares you to take ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certificate exam. The ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate Course is a three-day course developing the skills of a test automation engineer (TAE) in designing, developing, and maintaining test automation solutions.

 

Läs mer

Azure Solutions Architect-Design


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MSAZ-301 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Programming for testers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1728 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This three-day training program is directed at everyone who need a general and basic understanding of programming. The focus is on object-oriented programming and aims to give you an understanding of the basic building blocks that underlie all programming.

The education is mainly aimed at those who work with tests and quality assurance, but lack knowledge and understanding of the basics of programming.

Läs mer

Testautomatisering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1844 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. 

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska.

Läs mer

TDD – Testdriven utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1832 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Kravhantering

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

UX & Agil Utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I denna UX-fokuserade utbildning lär dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse! – Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

IREB CPRE Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1705 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I denna utbildning får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level 

Läs mer

IREB Certifierad Agil Kravspecialist


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1706 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Design Thinking


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1820 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Design Thinking är tänkt att användas för att skapa innovativa tjänster och produkter utifrån affär- och användarbehov, samt teknisk implementerbart. Genom att tänka och arbeta som designprocessen kan organisationer identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ALM & TFS

Team Foundation Server 2017 and Visual Studio Online offer many features to help make a developer more productive. Unfortunately developers that are self-taught or those that are moving to TFS/VSO from version control only products often fail to gain the full benefit from this product.

This two day course has been designed for developers wanting to work efficiently with Team Foundation Server 2017 or Visual Studio Online. It focuses on Team Foundation Version Control (TFVC) rather than GIT for version control.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Jira & Atlassian

Confluence Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1502 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This training is designed to get you in the driver seat of your Confluence platform as an end user. We will go through the concepts of Confluence and teach you how to get your daily work done more efficiently. You will learn the necessary basics in how to navigate, find, create and configure Confluence. Starting from basic usage into touching the edge of more advanced usage.

Läs mer

JIRA Software Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This training is designed for new JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the core concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the necessary basics in how to navigate and configure these tools as a user. We will coach you in agile concepts and how to apply them in JIRA Agile for Scrum, Kanban and other agile teams. After this training, you will master the basics of JIRA and JIRA Agile. The training is highly interactive and contains practical exercises.

Läs mer

JIRA Software Advanced


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501B Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This training is designed for more experienced JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the more advanced concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the tricks in how to become a truly advanced user in JIRA and JIRA Agile.

Läs mer

Jira Service Desk - Get it up and running


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1843 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Mastering JIRA Administration


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1503 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Vi stöder dig hela vägen från ditt nuläge till ditt önskade läge i kompetensutvecklingen.
Vi erbjuder olika IT-certifieringar.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se