M1820

Ladda ner som PDF

Design Thinking

Design Thinking - Informator UtbildningDesign Thinking är tänkt att användas för att skapa innovativa tjänster och produkter utifrån affär- och användarbehov, samt teknisk implementerbart. 

Genom att tänka och arbeta som designprocessen kan organisationer identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på ett användarcentrerat sätt.

Målgrupp

-Ledning (på olika nivåer)

-Alla som vill jobba kundfokuserat (kommunikationsavdelning, IT, affär)

-Kravställare

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper i sig

Kursmaterial

Digitalt kursmaterial och övningsexempel

Om kursen

Denna utbildning i Design Thinking kommer ge dig en verktygslåda för att arbeta användarcentrerat och att identifiera nya affärsmöjligheter.  Kursen kommer gå igenom hela designprocessen, att förstå användarna deras behov, och att hitta lösningar som matchar dessa.

Vi tar upp metoder och verktyg hur man involverar användare under hela designprocessen på ett målstyrt sätt, hur man arbetar tillsammans i tvärfunktionella team för att identifierar, designa och validerad bra designlösningar. 

 

Om kursen

Denna utbildning i Design Thinking kommer ge dig en verktygslåda för att arbeta användarcentrerat och att identifiera nya affärsmöjligheter.  Kursen kommer gå igenom hela designprocessen, att förstå användarna deras behov, och att hitta lösningar som matchar dessa.

Vi tar upp metoder och verktyg hur man involverar användare under hela designprocessen på ett målstyrt sätt, hur man arbetar tillsammans i tvärfunktionella team för att identifierar, designa och validerad bra designlösningar. 

 

Kursfakta

Kurs-ID: M1820
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 9 900 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.

Tipsa