Data Science

Projektledarutbildning

Data Science omfattar tekniker för att samla in, organisera och analysera data för att skapa ny kunskap, upptäcka mönster och annan nyttigt. Data Science kan hjälpa organisationer att bättre förstå information i data och kommer också att hjälpa till att identifiera de data som är viktigast för verksamheten och framtida affärsbeslut.

Informator kombinerar det bästa utbudet från våra områdesexperter med ledande kurser och program från partners som Microsoft och remoteutbildningar via Brittiska QA.

Kurser inom Artificial Intelligence & Machine Learning

AI, Architecture and Machine Learning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1913 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Whether you’re just starting to keep an eye on ML, or are already adjusting your architecture to the current wave of AI, this course addresses several challenges most architects will be facing in an architectural landscape where ML is a fast-grower. The course is not tied to a particular vendor, language, framework, library, or environment.

Läs mer

Fundamentals of R


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QADMPFR Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Practical Data Science with Python


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QADMPPDS Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Fundamentals of Machine Learning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QADMSFML Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Machine Learning & Deep Learning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1903 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Deep Learning has in recent years revolutionized research in machine learning and led to AI receiving renewed attention. In this lecture you will learn how to get started and use artificial neural networks and other deep learning techniques. The course requires knowledge in programming, it is also an advantage with prior knowledge in data science.

Läs mer

Prediktering med maskininlärning och AI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: RCMDR003 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Software Robotics (RPA) Basics


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AI1014 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Artificial Intelligence Basics


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AI1015 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Big Data & Analytics

Intresseanmälan >
Intresseanmälan >

Big Data on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS008 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

In this course, you will learn about cloud-based Big Data solutions such as Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, and the rest of the AWS Big Data platform. We will show you how to use Amazon EMR to process data using the broad ecosystem of Hadoop tools like Hive and Hue. We will also teach you how to create Big Data environments, work with Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena, and Amazon Kinesis, and leverage best practices to design Big Data environments for security and cost-effectiveness.

Läs mer

Implementing a SQL Data Warehouse


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20767 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This 5-day instructor led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services, and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer

Developing SQL Data Models


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20768 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer och boka >

Ska du bygga analytiska datamodeller i SQL Server 2016 Analysis Services, vare sig det är OLAP kuber eller tabulära modeller, och vill lära dig hur? Då är den här kursen rätt för dig. Under tre dagar så kommer du lära dig att komma igång, förstå skillnaderna mellan modeller, introduceras till frågespråken MDX och DAX samt lära dig hur du underhåller, utvecklar och driftsätter både tabulära och multidimensionella analytiska datamodeller med SQL Server Analysis Services

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SQL BI

Developing SQL Data Models


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20768 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer och boka >

Ska du bygga analytiska datamodeller i SQL Server 2016 Analysis Services, vare sig det är OLAP kuber eller tabulära modeller, och vill lära dig hur? Då är den här kursen rätt för dig. Under tre dagar så kommer du lära dig att komma igång, förstå skillnaderna mellan modeller, introduceras till frågespråken MDX och DAX samt lära dig hur du underhåller, utvecklar och driftsätter både tabulära och multidimensionella analytiska datamodeller med SQL Server Analysis Services

Läs mer

Analyzing Data with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20778 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer och boka >

Implementing a SQL Data Warehouse


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20767 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This 5-day instructor led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services, and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se