Agila metoder

agila metoder kurs & utbildningAgila metoder har länge varit ett flitigt använt begrepp i utvecklarkretsar. Metoder som t.ex. Scrum, Kanban, SAFe med mera har skapat ett helt nytt sätt att utveckla mjukvara. 

Våra kurser och utbildningar inom agila metoder kan användas i hela organisationen för att få smidigare beställning och utförande av både utveckling och drift. Agile är mer än Scrum för systemutvecklare. Vinsterna i att jobba agilt har på senare år visat sig så tydliga i många systemutvecklingsprojekt, att efterfrågan ökat på kurser och utbildningar inom agila metoder - inte bara bland utvecklarna, utan även i andra delar av organisationen. 

Oavsett om ni är i början av er agila transformation eller om ni kommit en bit på väg, har vi ett flertal agile kurser att erbjuda. Våra lärare är erfarna utbildare och konsulter med stor erfarenhet av bland annat agil coachning. Gå en Agile kurs hos oss!


Kurser inom Grundläggande Agile

Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1420 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.

Läs mer

Agil Projektkommunikation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1507 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Rollspecifik Agile

Scrum Master med Certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1421 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i Scrum som metod och introducerar dig i verktygen du behöver för att få teamet att bli kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Läs mer

Professional Scrum Master II


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1851 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Professional Scrum Master II-kursen är helt och hållet fokuserad på Scrum Master-rollen och utgör ett gott stöd i en Scrum Masters professionella utveckling. Målet med denna fortsättningskurs är att fördjupa förståelsen och förmåga att tillämpa Scrums värden och principer i det dagliga arbetet.

Läs mer

Agile Product Ownership


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1533 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Fler och fler organisationer upptäcker att det är omöjligt att ha bara en produktägare, det krävs en produktledningsgrupp. I den här kursen lär du dig arbeta med produktägarskap i en Agil utvecklingsorganisation. 

Läs mer
Intresseanmälan >

Professional Scrum Product Owner™ is a 2-day course that provides the foundational knowledge needed to work with Scrum in a highly practical way. The course is a combination of instruction and team-based exercises where students experience how the Scrum framework improves product development efforts.  The course also includes a free attempt at the globally recognized Professional Scrum Product Owner I certification exam (PSPO I).

Läs mer

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Läs mer

Agile Modeling with UML


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2715 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

UX & Agil Utveckling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2152 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I denna UX-fokuserade utbildning lär dig hela processen att utifrån ett agilt synsätt skapa användbara tjänster och funktioner med en fantastisk användarupplevelse! – Att gå från ”Good enough” till ”Great”. Från förstudier, via övergripande design till praktiska användbarhetsutvärderingar. Målsättningen är att ge dig verktygen att kunna utveckla system, webbtjänster eller appar med hög upplevd kvalitet.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Metodinriktad Agile

Projektledning med Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M908 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt bäst. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet.

Läs mer

Managing Agile Projects Using Azure Boards


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T14108 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This 2-day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a software development project using Microsoft Visual Studio Team Foundation Server or Visual Studio Team Services. This course focuses on Agile methodologies and includes discussions and content focused on both Scrum and Kanban practises.

Läs mer

Absolut Agil Projektledare - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1727 Kursen genomförs på förfrågan

Att arbeta agilt betyder att arbeta smidigt och i denna utbildning fokuserar vi på hur du som projektledare kan använda agila modeller och arbetssätt för att få ditt eget uppdrag så smidigt som möjligt. Vi vill komma bort ifrån projekt där tidsplaner spricker och vi blir sura på varandra när stressen stiger i och med att tid och budget tynar bort. 

Det agila synsättet gör att vi är beredda på förändring och utveckling i vårt projekt. Vi har tät kommunikation och kontinuerlig uppföljning av delleveranser och arbetssätt. Vi har koll på läget och påverkar själva vårt arbete och resultat.

Läs mer

DevOps MasterClass


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1529 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This 2-day DevOps MasterClass workshop focus on solving real challenges that organisations face when implementing DevOps initiatives. It introduces principles of DevOps and tools that help reach full automation of infrastructure provisioning and software delivery. Theoretical background as well as practical hands-on examples of tools like Vagrant, Docker, AWS and others are given during this workshop and we're using Jenkins 2 during the tasks and material!

Läs mer

Collaboration Superpowers


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1502 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Do you have a team structure stretched over cities, countries or just a very large office space? Do you feel the teamwork could be improved? Learn to access and cultivate your collaboration superpowers!

This one-day workshop gives participants the best practices and tools required to work together from anywhere. Participants learn how to create team agreements, find the right tools, build trust, communicate effectively, and set patterns for honest and useful feedback.

 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Agilt ledarskap

Management 3.0 - Agilt ledarskap


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1426 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Kursen Management 3.0 riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas i agila organisationer för att få ut max från de agila teamen.

Läs mer

Agile People for Managers, HR and Teams


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1812 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Begreppet Agile People är ett koncept som handlar om ett att agilt tankesätt, samt agila värderingarprinciper och verktyg för att kunna förbättra arbetet i en värld där allt förändras exponentiellt. När du arbetar i ett företag som omfamnar den agila värdestrukturen måste du förstå hur människors strategier, verksamhet och ledning behöver förändras – oavsett om du är en chef eller en HR-professionell. Dessa två perspektiv är bara två sidor av samma mynt.

Läs mer
Intresseanmälan >

Agile Portfolio Management är kursen som ger dig verktyg för att leda och fatta beslut inom strategi, affärsmodell och produktportfölj, och sedan omsätta detta i effektiv exekvering genom agil utveckling i stor skala.

Läs mer

LEAN Affärsutveckling i en Agil miljö


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1804 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Genom programmet ”Lean affärsutveckling” får du arbeta agilt med att utveckla affärsidén och affärsmodellen för ditt företag.

Du får lära dig hur du kan involvera dina kunder för att förbättra dina lösningar och erbjudanden. Du får även arbeta med hur du styr mål och uppgifter i ditt projekt. Syftet är helt enkelt att hjälpa dig som entreprenör att få ut dina idéer på marknaden så snabbt och hållbart som möjligt.

Läs mer

Skapa framgångsrika Agila team


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M909 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Agilt teamwork med Orangino Work


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1703 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Leading SAFe® 4.6 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SAFe® - Scaled Agile Framework

Leading SAFe® 5 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1510 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Leading SAFe® 4.6 with SA Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1506 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

SAFe är det ledande ramverket för att skala agil utveckling från team till program- och portföljnivå,  Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Läs mer

SAFe® 4.6 for Teams with SP certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1708 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This two-day course teaches teams who are part of an Agile Release Train (ART) how to work in an Agile environment using Scrum, Kanban, and XP. The teams will learn how to become Agile Teams, build their backlog, and plan and execute iterations. Agile teams learn about their ART and their role in it, planning, executing, and improving with other teams. This class prepares teams to run a Program Increment (PI), including all meetings at the Team and Program level with a specific focus on the upcoming PI planning.

Associated Certification: SAFe® Practitioner (SP)

Läs mer
Intresseanmälan >

SAFe 4.5 for Teams with SP certification

In this two-day course, you will learn how the roles of Product Manager, Product Owner, Solution Manager, and Epic Owner drive the delivery of value in the SAFe enterprise. You’ll get an overview of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), the Lean-Agile mindset, and an understanding of how the Product Manager and Product Owner roles operate in the enterprise to drive the delivery of value. Finally, you will get an in-depth understanding of the specific activities, tools, and mechanics used to effectively deliver value to the enterprise.

By the end of this course, you should be able to write Epics, Capabilities, Features, and User Stories within the context of SAFe, and have a solid foundation for managing backlogs and programs in a Lean-Agile enterprise.

Delivering customer value through effective execution and coordination of program increments in the enterprise

Läs mer

SAFe® 5 Scrum Master with SSM Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1711 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >
Intresseanmälan >

SAFE Advanced ScrumMasterThis two-day course prepares current Scrum Masters for their leadership role in facilitating Agile team, program, and enterprise success in a SAFe®implementation. The course covers facilitation of cross-team interactions in support of the program execution and relentless improvement. It enhances the Scrum paradigm with an introduction to scalable engineering and DevOps practices; the application of Kanban to facilitate the flow of value; and supporting interactions with architects, product management, and other critical stakeholders in the larger program and enterprise contexts.

The course offers actionable tools for building high-performing teams and explores practical ways of addressing Agile and Scrum anti-patterns in the enterprise. Attending the class prepares you to take the exam and become a certified SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

The next step in the Scrum Master’s learning path

Läs mer

SAFe® 5 DevOps Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1813 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This two-day course provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Attendees will map the current value stream through their delivery pipeline from idea to cash, and identify practices that will eliminate bottlenecks to flow.

Läs mer

SAFe® 5 Lean Portfolio Management


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1736 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Agila Verktyg

Agil Visualisering - Grafisk Facilitering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1802 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Att leda och utveckla dina processer med ritandet som verktyg.

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att använda agila metoder genom att rita när du talar och förtydliga det som händer under mötet. Du fångar upp olika idéer och åsikter, skapar bilder för diskussion och överenskommelser i ditt team.

Läs mer
Intresseanmälan >

Design Sprint


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1852 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Design Sprint är en 5 dagars process för att besvara att testa ett problem/ide. Fördelen med metoden är att hela teamet under dessa 5 dagar fokuserar på att hitta lösningar och att visualisera dessa i prototyper (High-fi), för att sedan testa av med kunder/användare.

Läs mer

Empathy mapping för tydligare kundbild


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1803 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Att kommunicera visuellt i bildform under möten/workshops skapar ett större engagemang och förståelse i teamet.

I denna utbildning tar vi dig från tråkiga Powerpoints till att omsätta samtal i bilder! Empathy mapping är det nya sättet att lära förstå sin kund på ett djupare plan och därmed nå fram bättre. Metoden används redan i agilt ledarskap och belyser vad kunden tänker och känner, ser och hör, säger och gör, fruktar och vinner.

Läs mer

Git för utvecklare


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1803 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

I kursen går vi igenom verktyget Git, sätter det i sitt sammanhang och gör praktiska övningar för att få en förståelse för hur verktyget används för versionshantering.

Läs mer

Managing Agile Projects Using Azure Boards


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T14108 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

This 2-day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a software development project using Microsoft Visual Studio Team Foundation Server or Visual Studio Team Services. This course focuses on Agile methodologies and includes discussions and content focused on both Scrum and Kanban practises.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Här kan du överskådligt se vilka utbildningar som finns för dig.

Denna utbildningskarta hjälper dig att hitta vägen DU ska ta för att bli mer framgångsrik genom agila metoder.


Är ert företag på väg att ta steget till ett mer agilt arbetssätt? Vi hjälper dig gärna med utmaningen.

Utbilda dig till en lägre kostnad med ett av våra kompetenskort.

Informator Training Card

Se våra kursledare och agila experter krossa de agila myterna på Informatorbloggen.