Frågor & Svar

1. Hur bokar jag plats på en utbildning?

Du har flera alternativ när du vill boka en utbildningsplats. Det enklaste sättet är att boka direkt här på webbplatsen genom att klicka på en kurs och välja "Boka".

Du kan även skicka e-post till info@informator.se. Glöm inte att uppge kurskod och namn!

Givetvis är du välkommen att boka på telefon 08-587 116 00. Vårt Göteborgskontor når du på 031-313 94 20.

2. Hur vet jag att jag har fått en plats på den utbildning jag valt?

I anslutning till anmälan får du en orderbekräftelse via e-post som skickas av din kundansvarige. Din plats på kursen är inte bekräftad förrän du mottagit detta mejl. Dröjer din orderbekräftelse mer än 24 timmar ber vi dig kontakta oss på info@informator.se eller 08-587 116 10/031-773 07 90.

3. Vad ingår i priset för utbildningen?

I de schemalagda utbildningarna ingår alltid dokumentation samt kaffe och lunch (heldagskurs) under utbildningsdagarna.

4. Hur snabbt måste jag betala fakturan?

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Moms tillkommer på samtliga priser.

5. Hur gör jag ifall jag måste avboka?

Schemalagd öppen utbildning

  • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Informator har sänt bekräftelse på att deltagaren har inbokats på utbildningen.
  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 20 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften. Vid sjukdom eller motsvarande erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad. Om deltagaren inte har möjlighet vid det erbjudna tillfället eller om tillfället av någon anledning inte kan genomföras, erbjuds i stället ombokning till ett kurstillfälle som genomföras inom 6 månader från originaldatum till 50% av kursavgiften.
  • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Informator.
  • Övrig kompensation utgår ej.

Företagsintern utbildning

  • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
  • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Informator alltid rätten att debitera för de kostnader som Informator inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
  • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Informator rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

6. Vilka tider startar de schemalagda utbildningarna?

Våra utbildningar startar 09.30 första kursdagen och kursstart 09.00 övriga dagar med inregistrering från 30 minuter dessförinnan. Alla våra utbildningar avslutas cirka 17.00 varje dag. OBS! Ett fåtal kurser kan skilja sig ifrån standardtider, se respektive kursblad!

7. Var äger de schemalagda utbildningarna rum?

Våra utbildningar genomförs i centralt belägna lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Klicka här för adress och vägbeskrivning.

 

8. Finns det möjlighet till övernattning i samband med utbildning?

Informator har inga möjligheter att erbjuda inkvartering. Däremot kan vi rekommendera några hotell, vissa med rabatt, som ligger i närheten av våra utbildningscentra.

Hotell i Stockholm, Göteborg & Malmö

9. Kan jag reklamera utbildningen ifall jag inte är nöjd?

Vi är övertygade om att den kurs du har valt kommer att motsvara dina förväntningar och innehålla utlovade kunskapsområden. Om du mot all förmodan inte skulle vara nöjd, erbjuder vi motsvarande utbildning helt utan extra kostnad. Detta görs i samråd med en utbildningskonsult.

 

10. Vilka är Informators förbehåll?

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt att förkorta, senarelägga eller ställa in planerade kurser.